Kurz zpomaleného čtení v současnosti probíhá ve spolupráci se skupinou studentů na brněnské VUT, FaVU. Cílem kurzu je společným úsilím mapovat heterogenní soubor neustále se posouvajících území. Objevovat a tvarovat prostor, který se nachází někde na vnější, nám dosud neznámé, nesourodé a rozmazané hranici.

Studenti by v rámci modulu měli hledat nové koncepty, formulovat doposud neznámé myšlenky, testovat nové nápady a vyvíjet další možné budoucí modely, které mohou následně aplikovat ve své práci a v dalším uvažování. Vytvářet a rozvíjet sebereflexivní nástroje, které jsou postavené na definování vlastní osobnosti a jejího vztahu k současným lokálním i globálním sociálním hyper/strukturám.

Uvnitř skupiny vznikal textový dokument (kolaborativní text) s pracovním názvem Nekonečný manuál: pohyb mezi intuicí a zmatkem. Dokument byl v rámci nastalé situace (SARS-COV-2) naším jediným místem setkávání.