V současnosti (v akademickém roce 2020/21) probíhá opět ve spolupráci se skupinou studentů brněnské VUT, FaVU a stejně jako jeho předchůdci _001 a _002 se odehrává primárně v on-line prostředí tohoto společného blogu. 

[…] Jelikož sám hledám motivaci, jak v těchto „omezených“ podmínkách pokračovat a fungovat, říkal jsem si, že by možná stálo za to začít tam, kde skončil kurz _002 (který mi připadal nesmírně zajímavý). V mém případě se jedná o dokončení tohoto textu, který pro vás bude vstupním parametrem pro další práci. V textu je obsaženo mnoho perspektiv a otázek, na které je možné reagovat a dál je rozvíjet. Dominantním tématem textu je péče o tělo a bdělost (v textu pojmenováno jako senzorická bdělost) k neustále se proměňujícím parametrům prostředí, které nás obklopuje a které jsme jakožto (zranitelná) těla nuceni obývat. Ukazuje se, že „mutace“ znovu zavádí a prohlubuje ony špatné zákony a hranice diskriminace mezi lidmi a jinými lidmi. Text a samotné téma mi připadají natolik nosné, že má smysl se jimi dál zaobírat. Někteří z vás již měli možnost se s tímto textem seznámit. Uvažujte o něm nyní odlišně, jako byste se s ním setkali poprvé, a hledejte další vrstvy a postupy, jak s ním zacházet. Text Důsledky vzdáleností uzavíral kurz _002 a nyní otevírá jeho další pokračování _003. V tom už je vcelku velký rozdíl. Stejně jako v předchozím díle budu i já hledat způsob, jak tento text interpretovat nebo ho dál nově rozvíjet.