Nekonečný manuál: pohyb mezi intuicí a zmatkem #01

Tato verze #01 Nekonečného manuálu je datovaná k 17. 12. 2020. Finální podoba textu je zveřejněna od června 2021 na stránkách projektu UNSEEN. NM vzniká v úzké návaznosti na (TTN). NM je neustále se vyvíjející příručka, soubor dynamických instrukcí, které mají uživatele udržovat ve stavu neustálého vznikání. Každá verze Nekonečného manuálu je připravena na míru danému projektu.

Kľúčovým konceptom v tomto dokumente, ako aj v Čermákovej ďalšej práci, je flexibilita. Flexibilita ako individuálna a kolektívna prax, flexibilita ako schopnosť kompletnej a komplexnej zmeny, flexibilita ako spôsob preukazovania empatie tým, pre ktorých tento svet nebol vytvorený. Flexibilita ako jediné možné riešenie svetových kríz, flexibilita ako ochota vzdať sa našej individuality, aby sme mohli život prežívať plnohodnotnejšie. Je to veľmi zaujímavý koncept, na ktorý sa Čermák sústreďuje vo svojej praxi s naozaj širokým záberom (písanie, experimentálne divadlo, inštalácie a viac). Dôležitosť flexibility však nemôžeme popierať ani zmierniť. Jej implikácie sú širokosiahle a môžeme sa nad nimi zamýšľať aj mimo kontextu tejto štúdie. – Adam Badí Donoval 

Verze #01 vznikla pro online platformu a webový archiv UNSEEN. Cílem platformy je prezentovat různé přístupy k poslechu a rozvíjení vztahu mezi našimi těly, prostorem a zvukem.

Kompletní text s úvodem Adama Badí Donovala je možné nahlédnout > Nekonečný manuál: pohym mezi intuicí a zmatkem #01

Kompletní UNSEEN projekt lze prostudovat >https://www.unseen.help

Keywords:
#hybrid thinking, #intuition, #indeterminacy,  #transparency/opacity, #flexibility, #choreography, #artistic practices, #methodology, #education, #post-dramaturgy, #artificial intelligence, #consciousness, #complexity, #alienation, #no-one, #dreams, #care