The Transversal Navigation (TTN) je performativně-edukativní entita zabývající se posunem do jiného globálního stavu reality – to znamená, že vytváří jiné způsoby bytí ve stejném světě. Nezbytným důsledkem transverzální navigace je postupné, systematické a vědomé odcizování.

Tento projekt byl připravován ještě před vznikem epidemie SARS-COV-2. Od té doby se mnohé výrazně proměnilo. Situace nás nutí, abychom se zamysleli, jak může současná zkušenost se SARS-COV-2 proměnit naše chápání reality. Můžeme plně (nebo alespoň částečně) porozumět změnám, které se kolem nás (a v nás) odehrávají?

Jaké typy vztahů mohou v tomto prostředí vzniknout a jak mohou ovlivnit naše životy? Jsou opravdu natolik výrazné? Dost možná, že pokud budeme schopni porozumět těmto „novým“ vztahům, budeme také schopni pochopit, jak dnes „moc“ působí na naše těla.

Otevřený komentář k TTN:

 1. Transverzalita je ta dimenze, která umožňuje překračovat hranice, do kterých bylo myšlení vsunuto
 2. Transverzalita není vertikální ani horizontální.
 3. Transverzalita nemá střed ani okraj
 4. Transverzalita je tenká linie – rozřezává jedním tahem.
 5. Transverzalita je to, co umožňuje, aby se cokoliv, stalo čímkoliv.
 6. Transverzalita zpochybňuje jakékoliv bariéry.
 7. Transverzalita překračuje jednotlivce, tvůrce, autora, jejich funkce a otevírá dříve uzavřené cesty pohybu a vnímání. Je otevřenou artikulací.
 8. Transverzalita je schopnost unikat, překonat, ale také chránit se.
 9. Transverzalita vytváří zcela novou ústavu instituce nebo skupiny. 
 10. Transverzalita je mimo jakýkoliv kolektiv, i když začíná tím, co se jeví jako jedno, vždy směřuje k maximální (radikální) otevřenosti (všímavosti) – senzorické bdělosti. 
 11. Transverzalita si vytváří vlastní pojmy a potvrzuje jedinečnost všech ve skupině.
 12. Transverzalita spočívá v zaměnitelnosti – rozmlženosti – rozmazání – transparentnosti rolí.
 13. Transverzalita nehledá lék, ale integruje vše ve vztahu k prostředí. 
 14. Transverzalita prochází napříč textem i hmotou. Ruší polaritu.
 15. Transverzalita je procesualita. Pohyb mezi vnímatelným a téměř nepostřehnutelným.
 16. Transverzalita projektuje nové, ale není novou metodou.
 17. Transverzalita je nesmrtelná síla oživující život.
 18. Transverzalita má pedagogický (i politický) potenciál pro rozšiřování podmínek dané praxe.
 19. K transverzalitě dochází tehdy, kdy jsme si vědomi toho, jak se pohybujeme a jednáme v prostředí, ale nikoliv jako jednotlivci, ale jako shromáždění lidských a nelidských, hmotných a nehmotných vjemů.
 20. Transverzalita je totální přivítání všech možností.


Transverzální navigace se zaměřuje na to, jak se vytváří umění, předměty, kolektivita, myšlení, jak se formují a transformují ke vztahu k ostatním lidským i nelidským prvkům. Transverzální navigace je distribuovaná praxe, v jejímž rámci se člověk vystavuje větší a komplexnější konfiguraci. Transverzální navigace je spoluúčast prostředí – ekologie praxe.

Autor projektu: Aleš Čermák Teoretický support: Jakub Albert Ferenc Supervize: Jindřiška Křivánková, Jakub Gottwald, Jan Bárta, Matouš Hejl Grafický design: Terezie Štindlová Sound design: Matouš Hejl Technická podpora: Jaro Repka, GAMU Dokumentace: GAMU Kurátor a koordinátor projektu: Petr Krátký (GAMU)