Dokumentaci první fáze projektu TTN můžete také shlédnout na > Podivné bezdomovectví

Autor projektu: Aleš Čermák  Supervize: Jindřiška Křivánková, Jakub Gottwald, Jan Bárta, Matouš Hejl Teoretický support: Jakub Albert Ferenc  Sound design: Matouš Hejl Grafický design: Terezie Štindlová Technická podpora: Jaro Repka Dokumentace: Světlana Malinová, Anglický překlad: Vít Bohal Kurátor a Koordinátor projektu: Petr Krátký (GAMU)