Lokalita: Department of Slavonic & Finno-Ugrian Languages, Tutorial Building, University of Delhi, North Campus, Delhi 110007

Datum realizace: 2022 – ?

Přijde nám zajímavé nově reogranizovat vztah k prostoru, který se dlouhodobě potýká s absencí funkce. Tento prázdný prostor se nachází přímo v areálu University of Delhi. Pracovně jsme si ho definovali, jako Místo nerozhodnosti (zahrada v pohybu). V této studii vycházíme z předpokladu:

a) zdali dokážeme uvažovat o společném prostoru, který by mohl kdokoliv svobodně využívat a transformovat bez toho, aniž by mu vnucoval pojem: přežijí jen ti nejschopnější? Architektura obecně vytváří, to co trh vyžaduje a budova není nutně nejlepším řešením prostorovéhovo problému. My se snažíme ohledávat hlubší vrstvy této lokality.

b) zdali tento prostor vůbec budeme schopni vytvořit a také (v kontextu místa) adekvátně pochopit, jak se o místo postarat a dlouhodobě ho podporovat.

Jde mám primárně o vybudování vztahu mezi lidmi a strukturou. Prostor je nyní neutrální, abstraktní mřížkou, ale sám o sobě je také pružným, dynamickým uzemím, které je formováno, ale také může formovat… V tomto kontextu je performativní mapování platformou pro vytváření svobodnějších představ o budoucích možnostech daného místo – lokality.