Lokalita: Osada Tornádo, Kazín

Datum realizace: 2021-22

Naším cílem je navrhnout takový projekt, který vytváří spíš metafyzický popis možných vztahů – nebo aliancí. Vycházíme z toho, že ono ,,metafyzické” má v dané lokalitě konkrétní – trvalé účinky, kterým nelze uniknout. Naším cílem není fyzická přeměna dané lokality. I když je možné, že postupným aplikováním určitých principů k této proměně může postupně docházet. Projekt Neoficiální důkaz: Případová studie #2: Aliance je primárně o pozorování a vnímání, jakým směrem se věci vyvíjí a na tomto základě nabízíme možnosti, kam by se mohla zaměřit budoucí pozornost nebo kam by se mohla vyvíjet budoucnost dané lokality, pokud by se s ní manipulovalo.

Realizační team kolektiv A-B_HPP: Aleš Čermák, Jindřiška Křivánková, Pavla Klouzalová, Jakub Gottwald. Grafický design: Terezie Štindlová
Realizace tohoto projektu vzniká za podpory Galerie hlavního města Prahy/GHMP a interdisciplinární platformy Neolokátor.