Aleš Čermák, Ve skutečnosti už se světem dávno nekomunikujeme

Aleš Čermák, We Have Stopped Communicating with the World Long Ago

Jakub A. Ferenc, Odcizení a prostor pro radikální lásku

Jakub A. Ferenc, Alienation and Space for Radical Love 

Rozhovor:

Rozhovor s ředitelem GAMU Petrem Krátkým a Alešem Čermákem: The Transversal Navigation spojuje vizuální a performativní jazyk, Universitas