Aleš Čermák, Ve skutečnosti už se světem dávno nekomunikujeme

Aleš Čermák, We Have Stopped Communicating with the World Long Ago

Jakub A. Ferenc, Odcizení a prostor pro radikální lásku

Jakub A. Ferenc, Alienation and Space for Radical Love 

Rozhovory:

Rozhovor s ředitelem GAMU Petrem Krátkým a Alešem Čermákem: The Transversal Navigation spojuje vizuální a performativní jazyk, Universitas

Rozhovor mezi Hanou Polanskou Turečkovou, Petrem Soukupem a Alešem Čermákem: Doteky jsou léčivé, nebezpečné i nežádoucí, Opera plus