Texty:

Aleš Čermák, O podivném bezdomovectví

Aleš Čermák, On strange homelessness

Jakub A. Ferenc, Transverzalita coby médium hloubky bytí lidských a nelidských objektů

Jakub A. Ferenc, Transversality as Medium: On the Profound Being of Human and Non-Human Objects

Vít Bohal, Transverzální navigace Aleše Čermáka